Wat is de opstalverzekering?

Op het ogenblik dat je beschikt over een eigen woning dien je er rekening mee te houden dat het afsluiten van de opstalverzekering wettelijk verplicht is. Wanneer je huurder bent van een woning of van een appartement geldt deze verplichting niet. Toch zijn er uitzonderingen. Wil jij graag meer te weten komen over wat de opstalverzekering nu precies is en waar je allemaal exact rekening mee dient te houden? Dat is mogelijk hier op deze pagina!

             Wat wordt er gedekt door de opstalverzekering?

In eerste instantie is het natuurlijk vooral belangrijk om een goed zicht te krijgen op wat een opstalverzekering nu precies is en vooral wat ze allemaal dekt. Op het ogenblik dat je de keuze maakt om een woning te kopen zal je kunnen vaststellen dat de verstrekker van de hypotheek altijd zal eisen dat je ervoor kiest om een opstalverzekering af te sluiten. Dat is ook niet meer dan logisch, want de woning geldt als onderpand voor de hypotheek die je afsluit. Op het ogenblik dat je woning zou afbranden is je onderpand ook weg en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Voor de opstalverzekering geldt dat ze enkel en alleen schade dekt aan zaken die onlosmakelijk met de woning zijn verbonden. Het gaat hierbij dus bijvoorbeeld om de leidingen, de centrale verwarming, de badkamer, het toilet, etc. Alle zaken die je bij een verhuis in principe zou kunnen meenemen vallen niet onder deze verzekering en moeten worden gedekt door de inboedelverzekering. In tegenstelling tot de opstalverzekering geldt voor de inboedelverzekering dat deze niet verplicht dient te worden afgesloten, al wordt ook deze verzekering wel zeer sterk aanbevolen.

             Wat zijn de concrete dekkingen van de opstalverzekering?

Goed, de bovenstaande informatie geeft je reeds een degelijk beeld van wat je nu precies van de opstalverzekering kan verwachten en vooral wat niet. Wat zijn nu echter de concrete dekkingen? Wel, op dit vlak kan je rekening houden met de dekkingen die hieronder zijn terug te vinden. Deze worden doorgaans altijd standaard gedekt door de opstalverzekering.

  • Schade veroorzaakt door een brand en / of door bluswerken;
  • Schade als gevolg van rook en roet;
  • Schade die is veroorzaakt door een ontploffing;
  • Wateroverlast met uitzondering van een dijkdoorbraak;
  • Een inslag van de bliksem in je woning;
  • Schade door storm bij een minimale windkracht 7;
  • Schade als gevolg van neerslag en vorst;
  • Materiële en financiële schade door inbraak en / of diefstal;

Voor verschillende onderdelen van de woning geldt dat er doorgaans een beetje vragen bestaan rond het feit of ze nu al dan niet zijn gedekt. Dit geldt niet in het minst voor zaken zoals bijvoorbeeld de funderingen en ook de mogelijke zonnepanelen die zich op het dak bevinden. Ook hier vertellen we je uiteraard graag meer over in het volgende stukje.

             Zijn zonnepanelen en funderingen ook verzekerd?

Zoals hierboven reeds aangegeven stellen veel mensen zich de vraag of ook schade aan de zonnepanelen en / of de funderingen wordt gedekt door de opstalverzekering of niet. Dat is in het merendeel van de gevallen inderdaad zo. Je dient er wel rekening mee te houden dat dit niet geldt voor alle opstalverzekeringen. Er zijn dan ook exemplaren bekend waarin deze dekkingen wel zijn uitgesloten. Controleer wat dit betreft dus altijd grondig de geldende polisvoorwaarden zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

             Welke schade valt buiten de opstalverzekering?

Het is van groot belang om er rekening mee te houden dat de opstalverzekering niet over de hele lijn alle dekkingen voorziet. Neem nu bijvoorbeeld de situatie waarin je iets op je dure plavuizenvloer laat vallen. In dit geval is de schade die daardoor ontstaat enkel en alleen verzekerd door middel van de zogenaamde allriskpolis. In het algemeen geldt dat deze schade uitsluitend zal worden vergoed wanneer er sprake is van een ‘onzeker voorval’. Dit is dus zeker iets om rekening mee te houden.

Bij een schadegeval zal er door de opstalverzekering ook altijd worden gekeken naar de oorzaak van de schade. Neem nu bijvoorbeeld het dak van je woning. Stort het dak van je huis in als gevolg van een achterstallig onderhoud? Dan zal je kunnen vaststellen dat de verzekering niet zal overgaan tot uitbetaling. Bovendien is het ook niet ongewoon dat er door de opstalverzekeraar bepaalde eisen worden vooropgesteld voor de bouwaard van het pand in kwestie. Het gaat hierbij dan specifiek om de materialen die zijn gebruikt voor het realiseren van de buitenwanden en bijvoorbeeld ook de dakbedekking. Rieten daken en bijvoorbeeld woonwagens worden doorgaans uitgesloten door de opstalverzekering.

             Wat wanneer je huurder bent van een woning?

Als huurder ben je uiteraard niet de eigenaar van het vastgoed waarin je woont. Dit betekent dat niet jij, maar wel de eigenaar verantwoordelijk is voor het afsluiten van de opstalverzekering. Wel dien jij er als huurder rekening mee te houden dat je de inboedelverzekering dient af te sluiten. Althans, je moet dat niet, maar het wordt wel sterk aangeraden. Zorgt een brand ervoor dat het huis inclusief de inboedel aanzienlijke schade oploopt en is er uitsluitend een opstalverzekering afgesloten? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat alleen de schade aan het opstal zal worden gedekt. Dat geldt dus niet voor de schade aan je inboedel. Deze zal je dan ook volledig zelf moeten dragen. Onderschat de financiële gevolgen hiervan absoluut niet. De inboedel van een huis vertegenwoordigt in de praktijk namelijk een aanzienlijk grotere waarde dan de meeste mensen denken. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het zeer sterk wordt aangeraden om ervoor te kiezen om een verzekering af te sluiten voor de inboedel die deel uitmaakt van je (huur)woning.

             Een opstalverzekering voor een gekocht appartement afsluiten

Last but not least bestaat er veelal ook verwarring over het afsluiten van een opstalverzekering voor een appartement dat is aangekocht. In dit geval is het zo dat je doorgaans niet zelf verantwoordelijk bent voor het afsluiten van de opstalverzekering. In het merendeel van de gevallen wordt dit dan ook geregeld door de vereniging van eigenaars. Controleer echter altijd grondig of dat inderdaad het geval is zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.